Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.. Urz. UE 119 z 4.05.2016) informuję Panią/Pana iż:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gabinet Kosmetyczny Noemi&Ruth (adres: ul. Bukowska 45/1, 60-555 Poznań).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umówienia na wizytę oraz uzyskania zgody na wykonanie zabiegu. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gabinet Kosmetyczny Noemi&Ruth, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji usługi.

Poznań, dnia 25 maja 2018 roku.

Gabinet czynny:

od poniedziałku do piątku
9:00  – 17:00

w soboty
08.00 – 13.00

ul.  Jana III Sobieskiego 55a

62-030 Luboń

+ 48 783 003 037

gabinet.noemiruth@wp.pl

https://noemiruth.eu

Copyright © Gabinet Kosmetyczny N&R | Design by foto4y